odvetniška pisarna
odvetnik Tomaž URBANČIČ

osnovni podatki

V Odvetniški pisarni Urbančič bomo z veseljem prevzeli vaše zastopanje na področjih civilnega, gospodarskega, delovnega in socialnega prava. V vaših zadevah vam bomo pravno svetovali, vas zastopali pred sodišči in drugimi državnimi organi ter skrbeli za učinkovito uveljavljanje in varovanje vaših pravic in pravnih koristi. Pomagali bomo urejati vaša pravna razmerja predvsem s pravočasnim svetovanjem, s sestavljanjem pogodb in drugih listin.

Pri svojem delu bomo še posebej pozorni na vaše individualne potrebe, zahteve in pravice. Svoje delo bomo opravljali skladno z najvišjimi standardi pravne stroke, ažurno, natančno, dosledno in profesionalno, pri čemer bomo svoje znanje in izkušnje neprestano bogatili z rednim strokovnim usposabljanjem. Vse v želji za vaše uspešno in učinkoviti zastopanje.

Na novo lokacijo smo se preselili s 1. oktobrom 2020.

odvetništvo

Odvetništvo je častivreden poklic, ki izvira še iz antičnih časov, ko so nastale prve države in so se oblikovala prva vprašanja. Kot takšen se je ohranil do danes. Ugled odvetnikov je rasel skozi stoletja, razvoj in način življenja pa sta pripeljala do tega, da je odvetništvo postalo nuja. Kot del pravosodja je odvetništvo samostojno in neodvisno, načelo neodvisnosti pa je uveljavljeno že od leta 1868.

Odvetnik je pravni strokovnjak, ki je pri svojem delu samostojen in neodvisen in dejavnost opravlja kot svoboden poklic ter je za svoje delo tudi odgovoren stranki. Je nepogrešljiva oseba zaupanja, ki rešuje vaše probleme na osnovi znanja, spoznanj in izkušenj. Zaupanje stranke je namreč osnovno vodilo, ki ga odvetnik upošteva.